africa giraffes

Afrika Kıtası Hakkında

Afrika kıtası, 54 bağımsız ülke sınırları içinde yaklaşık 1.3 milyar insanın yaşadığı dünya üzerindeki en kalabalık ikinci kıtadır. Afrika toplam dünya alanının %20’sini kapsıyor ve en eski uygarlıkların bazıları beş bin yıl önce Afrika’da kuruldu. Bununla birlikte, ekonomik açıdan, Afrika gerçek potansiyeline henüz yaklaşamamıştır. Toplam GSYİH sadece Okyanusya kıtasının üzerinde ve kişi başına düşen GSYİH hala 2.000 doların altındadır. Dünya Bankası’nın 2015 yılında yaptığı araştırmaya göre, Sahraaltı Afrika nüfusunun %41’i günlük 1.9 dolar yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Tüm bu ekonomik dezavantajlara rağmen, Afrika ülkeleri ticareti geliştirmek ve refahı arttırmak için ciddi adımlar atıyor. Mart 2018’de, 54 Afrika ülkesinden 44’ü Ruanda’da Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nı (AfCFTA) imzaladı. Anlaşma, Afrika ülkelerindeki emtialara, mallara ve hizmetlere gümrük vergisi olmadan erişim sağlamayı ve ticari kalemlerin %90’ındaki tarifelerin kaldırılmasını amaçlıyor. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girerse, Afrika içi ticaret Asya ve Avrupa içi ticaret seviyesine yakınlaşabilir.

Son on yılda, bazı Afrika ülkeleri yabancı yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle, tekstil endüstrisi Doğu Afrika’da hızla gelişti. Etiyopya, diğer Afrika ülkeleri için büyük bir sanayileşme örneğidir. Sadece 2017’de tekstil, toplam ihracatın %6.5’ini 144 milyon dolar değerle karşıladı. 10 yıl önce, tekstil ihracatı 53 milyon dolar, ve toplam ihracattaki payı ise  sadece %2.8’di.

africa gdp per capita
africa population growth

Afrika, tarihsel ve kültürel olarak zengin ülkelerden oluşmaktadır. Kıtada 1500-2000 Afrika dili ve 3000’den fazla kabile olduğu tahmin edilmektedir. 1960’larda Afrika Bağımsızlık Hareketi’nin ardından, kıtanın ekonomik şekli büyük ölçüde değişti. Yeni kurulan ülkeler, yalnızca Avrupa ülkeleriyle tarihsel bağlarını korumakla kalmadı, aynı zamanda Amerika ve Asya ülkeleri ile de ticaret anlaşmaları yaptı. Sonuç olarak, kıtanın gayri safi yurtiçi hasıla önemli ölçüde artmıştır.

Küreselliğin ve nüfus artışının etkilerinin arttığını düşündüğümüzde, toplam GSYİH’nın daha hızlı yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Afrika kıtası, Latin Amerika, Doğu Asya ve Orta Doğu gibi diğer coğrafi alanların gerisindedir. Bu az gelişmişlik, başlıca politik, sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır: en önemlisi iç savaşlar, altyapısal eksikliği, sağlık sorunları ve siyasi sistemin doğru olarak işlemeyişidir. Bununla birlikte, Afrika’nın gelişimi için büyük bir potansiyel var.

Sahraaltı Afrika bölgesi, Kuzey Afrika ile karşılaştırıldığında çok farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle, bazı analizlerde, bu 2 bölgeyi ayırıyoruz ve Kuzey Afrika’yı Orta Doğu’ya dahil ediyoruz. Sahraaltı Afrika ülkeleri, Latin Amerika ve Doğu Asya’daki diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla, GSYİH ve kişi başına GSYİH düzeylerine benzer değildir. Sahraaltı Afrika’nın ve diğer bölgelerin GSYİH’i ve kişi başına GSYİH’nı Ek 3’te görebilirsiniz.

Bu raporun bir sonraki bölümünde Afrika ülkelerinin profilleri ve dış ticaret işlemleri ayrı ayrı vurgulanmaktadır. Genel bir bakış açısıyla, Afrika ülkelerinin bağımsızlık hareketlerinden bu yana büyük ölçüde geliştiğini söyleyebiliriz. Daha iyi politikalar ve ticaret stratejileri ile ekonomilerini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahipler. Raporda yer alan gözlemlerimizin, yatırımcılar ve ihracatçılar için Afrika’daki mevcut manzarayı anlamalarına yardımcı olacağını umuyoruz.

africa and other regions gdp

İstanbul Afrika Ticaret Şirketi tarafından hazırlanan Afrika Ekonomi Raporu, her ülkenin ekonomik görünümünün ve uluslararası ticaret alanındaki potansiyel sinerjilerin kapsamlı bir analizini sunar. Ayrıca, rapor Afrika’daki popüler ithalat ve ihracat ürünleri hakkında fikir verir. Rapor, İstanbul Afrika Ticaret Şirketi Yönetimi ve bölgesel ortaklar tarafından detaylı analizlerin yorumlanmasıyla hazırlandı. 20 Afrika ülkesinin makroekonomik ve ticaret profillerini bulabilirsiniz.

Raporu okumaktan zevk alacağınızı ve işiniz için yararlı bulacağınızı umuyoruz. Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

africa world map

Ülke Profilleri

Ülkelerin bilgi formu, makroekonomik indikatörleri ve ticaret verileri.

sectors wheels

Sektörler

Afrika'da yükselişte olan sektörler, gelir dağılımı ve stratejiler.