Afrika'da Önde Gelen Sektörler

Afrika, 54 bağımsız ülkede yaşayan yaklaşık 1,3 milyar insanın yaşadığı en kalabalık ikinci kıtadır. Afrika, dünya yüzeyinin% 20’sini kapsıyor ve en eski medeniyetlerin bazıları Afrika’da beş bin yıl önce ortaya çıktı. Ancak, ekonomik açıdan, Afrika gerçek potansiyelinden uzaktır. GSYİH sadece Okyanusya’nın üzerindedir ve kişi başına düşen GSYİH hala 2.000 $ ‘ın altındadır. 2015’teki Dünya Bankası araştırmasına göre, Sahra altı nüfusun% 41’i günde 1,9 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Tüm bu ekonomik dezavantajlara rağmen, Afrika ülkeleri ticareti teşvik etmek ve refahı geliştirmek için ciddi adımlar atıyorlar. Mart 2018’de 54 Afrika ülkesinden 44’ü Ruanda’daki Kigali’de Afrika Kıta Serbest Ticaret Anlaşması’nı (AfCFTA) imzaladı. Anlaşma, malların% 90’ındaki tarifelerin kaldırılmasını ve Afrika ülkelerindeki mallara, mallara ve hizmetlere ücretsiz erişime izin verdiğini özetliyor. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girerse, Afrika İçi ticaret Asya-içi veya Avrupa-içi ticaret seviyesine yakınlaşabilir.

Son on yılda, bazı Afrika ülkeleri yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle Doğu Afrika’da tekstil endüstrisi hızla gelişti. Etiyopya, diğer Afrika ülkeleri için sanayileşmenin harika bir örneğidir. Sadece 2017 yılında, tekstil ürünleri toplam ihracatın% 6,5’ini 144 milyon $ ile gerçekleştirdi. 10 yıl önce, tekstil yüzdesi 53 milyon dolar değerinde sadece% 2.8 idi.

Afrika tarihsel olarak zengin ve çeşitli ülkelerden oluşur. Tahminen 1500-2000 Afrika dili ve kıtada 3000’den fazla kabileler var. 1960’lardaki Afrika Bağımsızlık Hareketi’nden sonra kıtanın ekonomik şekli önemli ölçüde değişti. Yeni kurulan ülkeler sadece Avrupa ülkeleriyle tarihi bağlarını korumakla kalmadı, aynı zamanda Amerika ve Asya ülkeleriyle ticaret anlaşmaları yaptı. Sonuç olarak, kıtanın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası önemli ölçüde artmıştır.

Globalizmin ve nüfus artışının etkilerini düşündüğümüzde toplam GSYİH’nın daha hızlı artması bekleniyor. Bununla birlikte, Afrika kıtası hala Latin Amerika, Doğu Asya ve Orta Doğu gibi diğer coğrafi alanların gerisindedir. Bu azgelişmişlik büyük siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır: en önemlisi iç savaşlar, altyapı gelişiminin eksikliği, sağlık sorunları ve siyasi sistem. Ancak, Afrika’nın gelişimi için büyük bir potansiyel var.

Sahra Altı Afrika bölgesi, Kuzey Afrika ile karşılaştırıldığında benzersiz özellikler göstermektedir. Bu nedenle, bazı analizlerde bu 2 bölgeyi ayırıyoruz ve Kuzey Afrika’yı Orta Doğu’ya dahil ediyoruz. Sahra altı Afrika ülkeleri, Latin Amerika ve Doğu Asya’daki diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla benzer GSYİH ve kişi başına GSYİH düzeylerine sahip değildir. Sahra-altı Afrika ve diğer bölgelerin GSYİH ve kişi başına GSYİH pozisyonlarını Sergi 3’te görebilirsiniz.

Trump yönetimi tarafından çelik ve alüminyum tarifelerinin uygulanmasından sonra uluslararası ticaret 2018’den başlayarak önemli zorluklarla karşılaştı. 6 Temmuz’da ABD, Çin mallarına 200 milyar dolar değerinde ek tarifeler getirdi. Bu ek tarifeler “Küresel Ticaret Savaşları” olarak adlandırılan bir dönemin başlangıcıydı.

İkinci olarak, Brexit’in küresel ticaret üzerindeki uzun vadeli etkileri hala bilinmemektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği tek pazarına entegrasyonu belirlenmemiştir. Mart 2019’da Brexit anlaşması oylanacak ve şekillendirilecek, ancak piyasa oyuncuları sonuçlarından hala emin değiller.

ABD hükümetinin tarifelerine yanıt olarak Çin yeni bir yabancı yatırım yasasının hazırlandığını ilan etti. Yeni yabancı yatırım yasası, ABD ile ticaret görüşmesi sırasında bir kaldıraç olarak kullanılabilir ve ticaret savaşının maliyetlerini artırabilir. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nun çalışmasına göre, ticaret savaşının ABD ekonomisi üzerinde yıllık 7.8 milyar dolarlık olumsuz bir etkisi oldu.

Olumsuz bir ticaret ortamında, Türk şirketleri riskleri azaltmak için yeni pazarlar aramalıdır. Türk Hükümeti, Gana, Sudan, Cibuti ve Kamerun gibi yeni pazarlarda Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakere ediyor. Ayrıca, Batı Afrika ülkeleriyle ticaret ve yatırım işbirliğini başlatma çabaları bulunmaktadır. Son yıllarda Türkiye, ihracatını artırmak ve uluslararası ticaret alanında avantaj elde etmek için uluslararası konferanslara ve forumlara ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin şu anda Afrika’da Mauritius, Mısır, Fas ve Tunus ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca, Gana, Sudan, Cibuti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Çad ve Libya ile Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakere edilmektedir. Türkiye, Batı Afrika Ülkeleri ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşmasına katıldı: Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Green Cape, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bisau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone ve Togo.

Gelişmiş pazarlardaki değişken ticaret ortamında, Türk şirketleri Afrika pazarlarında önemli potansiyeller kazanabilir. Afrika’daki ülkelerin çoğu net ithalatçılar ve yüksek büyüme pazarlarıdır. Altyapı sistemi son yatırımlarla hızla gelişiyor. Son olarak, Türkiye büyük Afrika ülkeleriyle Serbest Ticaret veya İşbirliği anlaşmaları müzakere ediyor ve bu bölgedeki yatırımların yakın gelecekte daha güvenli olması bekleniyor. Türk şirketleri ticari faydalar elde etmek için Afrika’dan gelen haberleri takip etmelidir.