Mısır

egypt profile trade

Mısır, Afrika’nın büyük üçüncü ekonomidir ve kıtanın kuzey kesiminde yer almaktadır. Mısır’ın 100 milyon civarında nüfusu vardır ve GSYİH’sı 235 milyar dolardır. Mısır stratejik bir konuma sahiptir ve Süveyş Kanalı Mısır’da bulunmaktadır.

Mısır 1922’de bağımsızlık kazanana kadar İngiliz İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Resmi dili Arapça, başkenti Kahire’dir. Kahire nüfusu 20 milyon, ikinci büyük kent olan İskenderiye’nin nüfusu 5 milyon civarındadır. Mısır’ın ekonomik büyümesi, 2011’deki politik olayların ardından yavaşladı.

Mısır’ın en büyük ithalat ortağı Çin’dir ve Çin’den çeşitli ürünleri ithal etmektedir. Mısır özellikle sanayi ürünleri ve gıda ithalatı yapıyor. Mısır ürünlerini ağırlıklı olarak Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ediyor. İhracatları petrol, altın ve tekstil sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Türkiye’nin Mısır’da 2 Milyar Dolar’ın üzerinde doğrudan yatırımı var ve Türk şirketleri 75.000’in üzerinde Mısır çalışanı istihdam ediyor. Mısır’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ana sektörleri tekstil, otomotiv ve finansal hizmetlerdir. Türk-Mısır Üniversitesi ve sanayi bölgelerinin açılması için devam eden girişimler var. Tüketim malları ve endüstriyel ürünlerin ihracatında önemli fırsatlar mevcut.

Aşağıda, Mısır’ın bilgi formunu, makroekonomik görünümünü ve Türkiye ile ticari ilişkilerini görebilirsiniz.

egypt profile trade gdp export import
egypt profile trade gdp export import