Telekomünikasyon ve İnternet

Afrika'da Telekomünikasyon ve İnternet

Afrika telekom sektörü dijital bir devrim altında. 1980’lerde liberalleşmesinden bu yana, çokuluslu holdinglerin katılımı, gelişmesine yol açan sağlıklı bir rekabeti teşvik etti. Afrika ülkelerinin çoğu uzun zamandır telekom pazarlarını serbestleştirmeye dirençliydi, ancak büyüme ve genişlemeye izin vermenin gerekli olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Devlete ait telekom işletmeleriyle ilgili eksiklikler nedeniyle, Afrika hükümetleri sadece özelleştirmenin çok ihtiyaç duyulan finansal disiplini getireceğini fark etmek zorunda kaldı.

Diğer tüm kıtalar arasında Afrika, son beş yıl içinde 170 milyondan fazla mobil kullanıcısıyla en hızlı büyüyen mobil pazar olmuştur. Mobil telefonculuk, birçok Afrika ülkesinde gelişmiş ülkelerden iki kat daha yüksek olan ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, Afrika’daki teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerindeki birleşme ve devralmalar (M&A) faaliyeti 2018’de 2017’den dört katına çıktı. Afrika ve Orta Doğu’daki teknoloji ve telekom sektöründeki birleşme ve satın almalar 2017’de 1,2 milyar ABD doları olarak değerlendirildi. 2018’de 5,9 milyar ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Sahra Altı Afrika çok kanallı pazarı dinamiktir ve operatörler büyüyen ücretli TV pazarından daha büyük bir pay almak için platformlar arasında rekabet etmektedir. Doğrudan eve uydu Güney Afrika’nın önde gelen platformu olmakla birlikte, dijital karasal televizyon Nijerya ve Kenya’da TV hizmetleri ödemekte ve son beş yılda pazar liderliğini ele geçirmektedir.

Afrika’daki En İyi Telekom Şirketleri

– MTN Güney Afrika

– Vodacom Group (Güney Afrika)

– Telkom (Güney Afrika)

– Orascom Telecom (Mısır)

– Maroc Telecom (Fas)

– MTN Nijerya

– Orascom Telekom Cezayir

– Mobinil (Mısır)

– Safaricom (Kenya)

– Telekom (Mısır)

İstanbul Afrika Ticaret Şirketi ve Türkiye ve Afrika'da Telekomünikasyon İşletmesi

İstanbul Afrika Ticaret Şirketi, telekom altyapısı için gerekli ekipman ve parçaları Afrika’ya ihraç etmektedir.

– İletim hatları

– Optik lif

– Genel Anahtarlama Ekipmanları

– Hücre Siteleri

– Amplifikatör

– Antenler

– İnternet Yönlendiricileri