Tunus

tunisia profile trade gdp export import

Tunus Cumhuriyeti, Kuzey Afrika’da bulunurç Cezayir ve Libya ile sınırlarını paylaşmaktadır. Tunus’un nüfusu 11 milyondur, GSYİH’ı 40 Milyar Dolardır. Tunus, Birleşmiş Milletler, La Francophonie, Akdeniz Birliği, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı, Arap Mağrip Birliği, Arap Birliği, İKT, Büyük Arap Serbest Ticaret Bölgesi, Sahel-Sahra Devletleri, Afrika Birliği ve Bağlantısızlar Hareketi üyesidir.

Tunus, 1956’da Fransa’dan bağımsızlık kazandı ve 1957’de cumhuriyet ilan edildi. Arapça resmi dilidir. Fransızca ve Berberice de sıkça konuşulan dillerdendir. Başkenti yaklaşık 10 milyon nüfusuyla Tunus’tur. 2011’deki Tunus Devrimi ekonominin yavaşlamasına neden olmuş, ancak ülke parlamento sistemini sürdürmüştür.

Tunus’un ana ithalat ve ihracat ortağı Fransa’dır. İtalya ve Almanya ile de güçlü ticari ilişkileri vardır. Tunus zengin maden kaynaklarına sahip değildir ve ekonomisi makine üretimi ve tekstil endüstrisine dayanmaktadır.

Tunus ve Türkiye tarihi ve kültürel ilişkilere sahip. Türk şirketleri Tunus’ta hem ihracatla hem de doğrudan yabancı yatırımlarla güçlü bir varlığa sahip. Örneğin, TAV Havalimanları, Mayıs 2047’ye kadar Tunus’ta Enfidha-Hammamet Havalimanı’nı işletme hakkına sahiptir. Bölgede başka önemli inşaat ve tekstil şirketleri de bulunmaktadır.

Aşağıda, Tunus’un Türkiye ile ilgili bilgi formunu, makroekonomik görünümünü ve ticaret ilişkilerini görebilirsiniz.

tunisia profile trade gdp export import
tunisia profile trade gdp export import