Taşımacılık ve Lojistik

Afrika'da Ulaşım ve Lojistik

Sömürge öncesi dönemlerde Afrika’nın birçok yerinde oldukça gelişmiş ulaşım ağları vardı ve bunu izleyen sömürge döneminde, bu ağlar limanlardan iç mekana nüfuz etmek ve esas olarak ticari ve idari ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden yapılandırıldı. sömürgeci güçler.

1960’larda ekonomileri genel olarak çok düşük seviyelerinden kaldırma ve her şeyden önce tarım geliştirme ve sanayileşmeye başlama ihtiyacını tanıyan bağımsız Afrika hükümetlerinin ortaya çıkışı, ekonomik planlama, ulaştırma ağlarının geliştirilmesi ve ucuz navlun oranları.

Ulaşım Türleri

Motorlu Taşımacılık

1920’lerde içten yanmalı motorun gelişi ve hızlı gelişimi, malların toplanması ve dağıtımını ve kişisel seyahatleri dönüştürdü. Yollar, özellikle Kuzey ve Güney Afrika’da, aynı zamanda batı ve doğunun bazı kısımlarında inşa edildi. 1950’lerden bu yana, ulusal bütçelerden karayolu ve otoyol gelişimine katkı sağlayan Dünya Bankası kredileri, birçok Afrika ülkesinde karayolu ağlarının inşasını ve iyileştirilmesini finanse etmiştir.

Demiryolu taşımacılığı

Erken demiryolları kısmen iç bölgelerin yönetimini kolaylaştırmak ve limanlardan merkezi tüketim veya dağıtım noktalarına tedarik sağlamak ve kısmen de güneyde değerli madenlerin veya emtiaların ihracat için kıyıya ulaşmasını sağlamak için inşa edildi. Afrika’da, Avrupa ve Kuzey Amerika’da olduğu gibi, demiryolu gelişiminin büyük dönemi 19. yüzyılın sonundan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar uzanıyordu. Kolonileşme güçleri, kendilerini bağlamak isteyen bağımsız Afrika ülkeleri için zor ve maliyetli bir miras bıraktı birlikte. Karayollarında olduğu gibi, demiryolu ağları 1960’lardan bu yana önemli ölçüde iyileşmiştir ve sonuç olarak ulaşım maliyetlerinde bir azalma olmuştur.

Hava Taşımacılığı

Hava taşımacılığı, Afrika’nın coğrafi genişliğine çok uygundur ve Afrika’daki uluslararası ve bazen ulusal seyahatin birincil aracı haline gelmiştir. Ulaşım çok daha hızlı ve genellikle daha ucuz hale geldi. O zamandan beri iç hava hizmetleri sürekli arttı ve kıtalararası hava taşımacılığı, özellikle de yolcuların, büyük ölçüde gelişti.

Navigasyon

Tarihsel olarak, Sahra ve Zambezi Nehri arasındaki geniş iç mekan boyunca, insanlar veya mallar Nil, Sénégal, Nijer, Kongo, Ubangi ve Zambezi nehirlerinin büyük nehir sistemlerinde ve az ama çok büyüklerde kano veya tekne ile taşındı. 

Istanbul Africa Trade Company and Transportation in Africa

Our company is aware of growing trend in transportation investments in Africa. We are willing to provide best machinery for road and port construction.

Our Transportation Machinery Offers:

– Mixers

– Concrete Batching Plants Equipment

– Tunnel Formworks

– Road Machinery Roller

– Motor Grader

– Asphalt Batching Plant

– Dockyard Cranes

– Portal Cranes