Turkey Africa business and commerce forum meeting istanbul

Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu 2018

15 Ekim 2018 

Foruma Katılımımız

İstanbul Afrika Ticaret Şirketi olarak forum panellerine ve etkinliklerine katıldık. Türk ihracatçılar ve Afrikalı yatırımcılarla temasta bulunarak uzun vadeli iş fırsatlarını tartıştık. Ayrıca, birlikte çalıştığımız ihracatçı firmaların tanıtımını yaptık.

Neden Afrika?

 • Afrika şu anda etkileyici bir büyüme, şehirleşme ve modernizasyon atağı içerisindedir. Doğal ve insan kaynakları oldukça fazla ve çok çeşitlidir.
 • Kıta’da geçtiğimiz son on yıl içerisinde büyüme oranı yüzde 5 olarak kaydedilmiş ve bu yükseliş trendinin önümüzde yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Dünya’da en hızlı büyüyen 10 ekonomiden 6’sı Afrika’da yer almaktadır.
 • Ekonomik tahminlerin gösterdiği sonuçlara göre Afrika 2050 yılı itibariyle 29 trilyon ABD Doları değerinde bir ekonomiye sahip olacaktır ki bu da ABD ve Avro bölgesinin 2012 yılındaki Gayri Safi Milli Hasılasının toplamından daha fazladır.
 • Kıta’da yaşayan insanların yüzde 70’i geçtiğimiz son on yıl içerisinde yüzde 4’ten daha fazla ortalama büyüme oranı sergileyen ülkelerde yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 34’ine denk gelen yaklaşık 313 milyon kişi orta sınıfta yer almaktadır.
 • Afrika ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaret hacmi 2000 yılından bu yana yüzde 200 artış göstermiştir.

Forumun Hedefleri

 • Afrika ve Türkiye’deki Türk/Afrikalı iş çevrelerinin farkındalık seviyelerinin arttırılması.
 • Türkiye/Afrika ticari ve ekonomik ilişkilerinim mevcut durumunu inceleme.
 • Türkiye ve Afrika arasında işbirliği fırsatlarının ortaya çıkarılması ve bu süreçteki zorlukların görüşülmesi.
 • Her iki tarafta yatırım fırsatlarının tespit edilmesine yönelik hem Türk hem de Afrikalı özel sektör girişimcilerinin teşvik edilmesi.
 • Afrika’daki Türk yatırımlarına yönelik yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.
 • Afrikalı Bölgesel Ekonomik Topluluklar ile bir diyalog platform başlatılması.

Katılımcılar

 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ve Afrika Ülkeleri Bakanları (Ticaret, Yatırım, Ekonomi ve Maliye)
 • Uluslararası Teşkilatlar ve Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Türkiye ve Afrika’daki İş Konseyleri, Dernekleri, Meslek Kuruluşları ve Girişimciler
 • Türkiye’deki Diplomatik Misyonlar
 • Türkiye ve Afrika’dan Kitlesel Medya Kuruluşları

Bir yanıt yazın