Türkiye Ekonomisi ve Ticaret Verileri

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış

2018 yılında, mevcut GSYİH rakamlarına göre, Türkiye dünyanın 18., Avrupa’nın 7. en büyük ekonomisi konumundadır. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü Nijerya ve Güney Afrika’nın birleşiminden daha büyük.

Türkiye, coğrafi ve kültürel ve ekonomik bir köprü görevi gören Asya ve Avrupa arasında yer almaktadır. İki kıtadaki konumu Türkiye’ye Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına hizmet etmede büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye’nin nüfusu 81,4 milyon ve çok çeşitli bir ekonomiye sahip. Türkiye nüfusunun% 19’unun yaşadığı İstanbul, 15 milyon kişi ile en büyük nüfusa sahiptir. Diğer büyük şehirler başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Ekonomik Örgütü üyesi İşbirliği ve Kalkınma (OECD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticareti Organizasyon (DTÖ).

Türkiye’ye Aralık 1999’da Helsinki Zirvesi’nde diğer aday ülkelerle eşit şartlarda AB’ye aday statüsü verilmiştir. Aralık 2004’te Avrupa Konseyi tarafından kabul edildiği üzere, katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Konseyi Müzakere Çerçevesi.

Dış Ticaret

1980 yılından bu yana, Türkiye’nin ihracatı dışa dönük politikası doğrultusunda önemli ölçüde artmıştır. 1980 yılında ihracat 2,9 milyar dolar olurken, bu rakam sürekli arttı ve 2017 yılında 157 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılında, üretilen ürünlerin toplam ihracat içindeki payı% 93,7, tarım ve madencilik sektörleri% 3,4 olarak gerçekleşti. ve toplam ihracat içindeki payı sırasıyla% 2,2’dir.

OECD ülkeleri, Türkiye’nin ihracatının% 56,3’ünü oluşturuyor ve AB’ye yapılan ihracat 2017’deki toplam ihracatın% 47’sini oluşturuyor. Türkiye’nin ihracat pazarları oldukça çeşitlidir. Almanya, 2017 yılında Türk ürünleri için% 10’luk pay ile en büyük ihracat pazarı olmaya devam etti. 2017 yılında Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık ve ardından BAE ve Irak oldu.

2017 yılında toplam ithalatın% 50’si OECD ülkelerinden kaynaklanmıştır. AB ülkelerinden yapılan ithalat bu grupta en büyük paya (% 36) sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti (PRC), Türk ithalatının ana kaynağı oldu. Çin’in Türk ithalatındaki payı 2017 yılında% 10 idi. Almanya% 9.1 payıyla önemli bir kaynak olarak ikinci sırada yer aldı. Bunu% 8,3 pay alan Rusya takip ediyor.

Türkiye'deki Başlıca Sektörler

Türk şirketleri inşaat, makine, tekstil, mobilya, kimya endüstrisi ve metal üretiminde uzmanlaşmıştır.

 • Türkiye, Avrupa’nın 2., dünyanın en büyük 7. plastik üreticisidir.
 • Boya endüstrisinde Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük boya üreticisi konumundadır.
 • Türkiye’de ham çelik üretimi 2017 yılında 37,5 milyon tona yükseldi. Türkiye’nin ham çelik ihracatı da 2016 yılında% 8,4 artarak 2017 yılında 18,3 milyon tona ulaştı.
 • 1972-2018 yılları arasında Türk müteahhitler 120 ülkede 9300 proje üstlenmiş ve toplam değeri 360 milyar USD’dir.
 • Türkiye, Avrupa’nın 3., dünyanın 6. büyük giyim tedarikçisidir.
 • Makine sektörünün toplam ihracat değeri, 2005 yılında 5,2 milyar ABD dolarından 2016 yılında 13,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Tarım ve Gıda Endüstrisi

Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük tarım ürünleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. Toplam tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatı (HS: 01-24) 2017 yılında 16,9 milyar ABD doları olmuş ve aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracat hacminin yaklaşık% 10,7’sini oluşturmuştur.

Türkiye, dünyadaki (özellikle ayçiçek yağı ve margarin için) önemli bitkisel yağ üreticisi ve ihracatçısıdır. Türkiye’de bitkisel yağ üretimi son yıllarda kayda değer gelişmeler yaşadı, daha fazla yemeklik yağ tesisi de
yüksek kaliteli ürünler üretebilir veya üretim kapasitelerini artırabilir. Bugün Türkiye, modern şişeleme hatları ve yüksek kapasitelere sahip büyük ölçekli petrol tesislerine sahiptir.

Zeytin ve zeytinyağı anavatanı olarak Türkiye binlerce yıllık bir deneyime ve geleneğe sahiptir. Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında en büyük zeytin üreticilerinden biri olmuştur ve Türkiye’deki zeytin üretimi Ege Denizi ve Akdeniz boyunca uzanan kıyı bölgesinden gelmektedir. Bugün Türkiye tüm dünyada Akdeniz mutfağından zeytin ve zeytinyağı tedarik etmektedir.

Makine Endüstrisi

Türkiye, makine sektöründe istikrarlı ve istikrarlı bir ilerleme göstermiştir. Endüstri, uluslararası üretim standartlarına hızlı adaptasyon göstermiştir ve en yüksek kalitede makine ve ekipman kullanmaktadır. Makine ve ekipman endüstrisi son 15 yılda üretimini neredeyse iki katına çıkardı. Son gelişimi ve potansiyeli nedeniyle, makinelerin payı
Türkiye ekonomisinde ve ihracatında hızla büyümektedir. Türk makine endüstrisi Almanya ile çok güçlü bir ortaklık kurdu. Alman pazarındaki başarı ve bu ilişkiden elde edilen bilgi göz önüne alındığında, Türkiye şimdi eşit derecede kârlı ortaklıklar kurmak için diğer önemli pazarlara odaklanmıştır. Türkiye’nin toplam makine ihracatında Türk makine ihracatının payı% 6’dır. Türkiye’nin makine ihracatı 2016 yılında 8,6 milyar ABD doları, 2017 yılında 9,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Katma değeri, yeniliği, yaratıcılığı ve kapsamlı araştırmaları üzerine kurulan Türk elektronik endüstrisi, sadece yerel pazar için değil, aynı zamanda deniz aşırı ülkeler için de ürünler geliştirmektedir. Sektörün ihracatı 1990 yılından bu yana sürekli bir artış göstermiştir. Bunun başlıca sebebi, yoğun Ar-Ge çalışmaları ve ihracat pazarlarının ihtiyaçlarına uygun üretimdir. Böylece, en son teknolojiye sahip elektronik endüstrisi, Türkiye ihracatında% 6,5’lik bir paya sahip olan bir diğer önemli endüstri. En önemli alt sektörler elektrikli makineler, televizyonlar ve dayanıklı (beyaz) ürünlerdir. Türk televizyonları ve beyaz dayanıklı ürünler Avrupa ülkelerinin çoğunda önemli pazar paylarına sahiptir. Sanayinin ihracatı 2017 yılında bir önceki yıla göre% 4 artışla 10,2 milyar USD.

Türk demir çelik endüstrisi, hem kalite hem de kapasite açısından büyük ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’de ham çelik üretimi 37.5 milyon tona yükseldi ve Türkiye 2017 yılında dünyanın sekizinci en büyük çelik üreticisi ülkesi. 2017 yılında demir-çelik ihracatı 13.8 milyar $ ‘ı buldu. Avrupa’nın ikinci büyük çelik üreticisi ve ikinci büyük çelik üreticisi inşaat demiri çelik ihracatçısı.

Madencilik

Türkiye, bazı mineraller için dünyanın en büyük maden kaynaklarına sahiptir. Türkiye’de 53 maden ve metal ile 4.500 maden yatağı bulunmaktadır. Türkiye’nin üretilen başlıca mineralleri bor mineralleri, mermer, bazalt, feldispat, manyezit, perlit, pomza, barit ve bentonittir. Çok çeşitli birincil metalik mineraller de üretilmektedir. Krom ve bakır cevheri metal sektöründeki en önemli minerallerdir. Türkiye,
rafine edilmiş boratlar ve ilgili kimyasallar, çimento, seramik ve cam gibi işlenmiş mineraller. Ayrıca, Türkiye önemli bir ferrokrom üreticisidir. 2017 yılında, madencilik ürünleri ihracatı 4.7 milyar ABD doları olup, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık% 3’ünü oluşturmaktadır.

İnşaat ve Taahhüt

İnşaat Hizmetleri ile ilgili olarak, Türk müteahhitler, güvenilirliği, yaratıcılığı ve maliyet etkinliği ile uluslararası, inşaat pazarında dünyanın önde gelen müteahhitleri ile rekabet edebilmektedir. Bugün, dört kıtada uluslararası sözleşme standartlarının tüm finansal, yönetimsel ve teknolojik araçlarını kullanarak çalışıyorlar.

Önde gelen uluslararası “ENR-Engineering News Record” dergisine göre, en büyük 250 müteahhitlik şirketi arasında 46 şirketle Türkiye, 2017 yılında Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Türk müteahhitlik sektörü düşük maliyetli teklifleri, riskleri nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. – yetenekler, çalışma hızı ve deneyimli çalışanlar.

Türk müteahhitler faaliyet gösterdikleri veya faaliyet gösterdikleri ülkelerin ürün ve hizmetlerinin önemli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Temel veya proses mühendisliği, fizibilite çalışmaları, ekipman seçimi ve kredinin genişletilmesinden oluşan tüm paket teklifleriyle bu ihtiyaçlara cevap vermektedir.

İstanbul Afrika Ticaret Şirketinin Rolü

İstanbul Afrika Ticaret Şirketi, profesyonel ticaret hizmetleriyle Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmektedir. Firmamız Sahra altı Afrika pazarında 16 büyük Türk şirketinin distribütörüdür. Ortak şirketlerimiz 150.000 metrekareden fazla üretim alanına, 1.500+ çalışana ve yıllık 120 Milyon $ ‘lık gelire sahiptir. Makine, Plastik, Kimya, İnşaat, Tekstil ve FMCG sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz.

Yeni iş geliştirme ve ticaretle ilgili faaliyetler için düzenli ticaret ziyaretleri yapıyoruz. İş ihtiyaçlarını karşılamak için Afrikalı işadamları ile yakın çalışıyoruz. Aşağıdaki ürün yelpazesinde ticaret hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki ürünler Türkiye’den müşterilerimiz tarafından ithal edilmektedir:

Makine:

 • Beton Blok Üretim ve Finişer Tezgahları
 • Kırıcılar ve Eleme Makineleri
 • Beton Santralleri
 • Beton Boru Yapma Makineleri
 • Endüstriyel Kazanlar, Brülörler ve Fanlar
 • Yol Yapım ve Asfalt Makinaları
 • Mobil vinç
 • Biyogaz ve Biyodizel Tesisleri
 • Gıda Üretim ve Paketleme Makineleri
 • Endüstriyel Otomasyon Makineleri
 • CNC Makineleri

Tüketici Ürünleri:

 • Bebek bezi
 • Hijyenik ped
 • Islak mendil
 • Deterjan
 • Sabun
 • Makyaj malzemeleri
 • Şampuan
 • Led ampuller
 • Makarna
 • Zeytin yağı
 • Baharat Çeşitleri
 • Kurutulmuş meyve
 • Dondurulmuş gıda

Yapı malzemeleri:

 • PVC ve PPRC Boru ve Ek Parçaları
 • Lavabo Bataryaları ve Duş Setleri
 • Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri
 • Su Arıtma Cihazları
 • Solar Aydınlatma Sistemleri
 • İnşaat Demiri
 • Türk Fayansları
 • Mermer

Tarım makineleri:

 • Benzinli ve Dizel Traktörler
 • Toprak Hazırlama Makineleri
 • Mekanik Ekiciler
 • Pnömatik Ekiciler
 • Gübre Serpme Makinası
 • Tamburlu Biçme Makinesi
 • Sebze Hasat Makinası

Rafine Petrol Ürünleri:

 • LDPE
 • LLDPE
 • Masterbatch
 • Yakıt
 • HDPE

Kaynak:

 • World Bak Factsheet
 • Republic of Turkey Ministry of Trade Report
 • IMF Country Reports
 • Turkey Statistics Institution
 • UN Comtrade

Bir yanıt yazın